CRO Foundation

Een onafhankelijke toekomst voor straatkinderen in Oeganda

Iedereen heeft recht op een waardig, gelukkig en zelfstandig leven. Ieder kind heeft recht op onderwijs, zorg, speeltijd en een goede opvoeding. Wij zetten ons in om kinderen die op straat moeten leven te geven waar zij recht op hebben. Dit doen wij samen met onze partnerorganisatie Child Restoration Outreach Uganda. Samen hebben wij als doel een onafhankelijke toekomst voor ieder kind.

Projecten

birthday-cake

CRO Bakery

De bakkerij is in 2015 geopend met als doel een lokaal inkomen te hebben voor CRO Lira. Er wordt vooral veel taart verkocht. Het geld wat met de bakkerij opgehaald wordt gaat naar schoolgeld en noodgevallen. Dit zorgt voor een groter niveau van onafhankelijkheid van CRO Lira. Sinds 2016 gaan er jaarlijks 20 kinderen naar school op kosten van de bakkerij.
Geld wat gedoneerd wordt voor de bakkerij wordt gebruikt om de bakkerij verder te laten groeien.

RESTORE Project

In 2019 zijn we gestart met het RESTORE Project bij CRO Lira. Door dit project krijgen kinderen vanaf 16 jaar een vakopleiding. Naast de gewone lessen is het de bedoeling dat de kinderen stage gaan lopen. Aan het einde van de opleiding krijgen ze de materialen die ze nodig hebben om zelf geld te verdienen. Geld wat hieraan gedoneerd wordt, wordt gebruikt voor het opstarten van nieuwe opleidingen. Op dit moment hebben we een opleiding tot coupeuse, en willen we uitbreiden naar een kappersopleiding en eventuele andere opleidingen.

graphic-design

Schoolfonds

80% van het geld wat gedoneerd wordt aan het schoolfonds gaat direct naar schoolgeld voor straatkinderen op de basis- of middelbare school. Deze kinderen zijn al verbonden aan CRO Uganda, de meeste van hen komen uit Lira. CRO Uganda bepaalt welke kinderen ondersteuning krijgen. Ouders of andere familie moeten zorgen voor uniform en materialen. De overige 20% van de donaties aan het schoolfonds gaat naar onze Income Generating Activities, zoals CRO Bakery.

Ons verhaal

Video afspelen

oegandese partner

Child Restoration Outreach Uganda

Child Restoration Outreach Uganda (CRO Uganda) is een Oegandese Non-Gouvernementele Organisatie die straatkinderen en hun families ondersteunt. CRO Uganda is in 1992 is opgericht in Mbale, en in de jaren daarna uitgebreid naar Jinja (1998), Masaka (2002) en Lira (2007).

Op straat leven is een dagelijkse strijd om te óverleven. Kinderen maken veel mee: geweld, drugs, ziektes, honger, kinderarbeid, fysiek en emotioneel misbruik. CRO Uganda is een veilige plek voor kinderen die op straat leven. Ze kunnen er weer even kind zijn, krijgen eten, worden opgevoed, krijgen medische en psychische hulp en onderwijs. CRO Uganda is géén weeshuis. CRO Uganda probeert alle kinderen met hun families te herenigen. De organisatie werkt vanuit de gedachte dat de plek van een kind bij zijn of haar familie is.

Het doel van CRO Uganda is om bij te dragen aan preventie, rehabilitatie, onderwijs en gezinshereniging. Daarnaast zet CRO Uganda, door middel van zelfhulpgroepen en workshops in de gemeenschap, families in hun kracht met als doel ze zelfvoorzienend te maken.

De CRO Foundation richt zich op dit moment voornamelijk op projecten bij CRO Lira. In Lira hebben we sinds 2014 persoonlijke contacten, wat de samenwerking beter maakt. Doordat de andere branches al veel langer bestaan, krijgen zij al meer ondersteuning vanuit andere organisaties. We hopen op termijn onze projecten in Lira uit te breiden naar de andere branches van CRO Uganda.

Missie

mortarboard

Onderwijs

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Helaas is de praktijk anders. Wij zetten ons in om zoveel mogelijk straatkinderen in Oeganda naar school te laten gaan. Op deze manier proberen we de kansen van deze kinderen op een waardig, gelukkig en zelfstandig leven te vergroten. Dit doen we door te investeren in primair en secundair onderwijs, in vakopleidingen en in lange termijn onderwijsdoelen.

protest

Onafhankelijkheid

Wij gunnen ieder kind een onafhankelijke toekomst. Dat betekent een volwassen leven, waarin hij of zij kansen heeft, zelf keuzes kan maken en de vrijheid heeft te leven hoe hij of zij wil. Daarnaast is het onze missie om onze lokale partner CRO Uganda te helpen zo onafhankelijk mogelijk te worden. Dit doen we door te investeren in projecten die op termijn zichzelf kunnen bedruipen.

agreement

Samenwerking

Wij werken aan onze doelen door middel van een nauwe samenwerking met onze lokale partner Child Restoration Outreach Uganda. CRO Uganda heeft veel kennis en ervaring op het gebied van rehabilitatie van straatkinderen. Ze weten als geen ander wat deze kinderen nodig hebben. Wij streven daarom altijd een zo gelijkwaardig mogelijke samenwerking met hen na.

Dit kan jij doen

IMG_0807

Als individu

Fijn dat je ons wil helpen bij onze missie! Als vrijwilliger bij de CRO Foundation zijn er verschillende dingen die je kan doen. In eerste instantie is dit geld inzamelen voor onze projecten. Je kan een actie opzetten en zo geld ophalen voor een specifiek project of de CRO Foundation in zijn geheel. Let wel op dat je onze naam en logo alleen met toestemming van ons mag gebruiken. Neem contact met ons op voor tips en folders. Ook is het mogelijk om vrijwilliger in Oeganda te worden. Hiervoor hebben wij wel verschillende voorwaarden. Wij zenden alleen geschoolde vrijwilligers uit, die écht een steentje bij kunnen dragen. Het werk wat je doet moet ook altijd een duurzaam karakter hebben: je laat kennis achter. Neem voor meer informatie contact met ons op.

IMG_9601

Als school

Leuk dat jouw school geïnteresseerd is in Child Restoration Outreach en de CRO Foundation! Voor scholen hebben wij een speciaal lespakket burgerschap over straatkinderen in Oeganda ter beschikking. Dit lespakket is te gebruiken in het PO en het VO en sluit aan bij de domeinen van burgerschapsvorming. In ruil voor dit lespakket vragen we scholen een fondsenwerving op te zetten, bijvoorbeeld een sponsorloop of een kerstactie. Mail ons voor meer informatie. Wil je dat wij komen vertellen over Child Restoration Outreach Uganda, de CRO Foundation, straatkinderen of onderwijs in Oeganda? Dat kan! Binnen onze Foundation hebben we veel expertise op het gebied van onderwijs en burgerschap, zowel in het PO als het VO.

auto

Als bedrijf

Mooi dat jouw bedrijf interesse heeft in Child Restoration Outreach en de CRO Foundation! Moderne bedrijven doen niet alleen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar kijken ook kritisch naar de doelen waaraan ze doneren. Duurzaamheid en een goede samenwerking zijn hierin belangrijk. Het doel van de CRO Foundation is om straatkinderen in Oeganda een waardige, gelukkige en onafhankelijke toekomst te geven. Dit doen wij door nauw samen te werken met een lokale NGO: CRO Uganda. Binnen deze organisatie is veel kennis en ervaring over hoe kinderen het beste geholpen kunnen worden. Doordat wij vaak aanwezig zijn in Oeganda, kunnen we garanderen dat jullie geld op de goede plek terecht komt.

werkwijze

bio-energy

Lokale kennis en ervaring

Waar veel goede doelen zelf aan de slag gaan in het land waarin zij werkzaam zijn, geloven wij in de kennis en ervaring van de lokale bevolking. Zij kennen immers de lokale talen, gewoontes, culturen en wetten. Hierdoor zijn zij veel beter dan wij in staat om het ontvangen geld optimaal in te zetten.

De CRO Foundation richt zich daarom vooral op het inzamelen van geld om zo CRO Uganda financieel te steunen. Het uitgeven van dit geld gebeurt in overleg, maar op initiatief van CRO Uganda. Op deze manier wordt het geld niet alleen uitgegeven aan betere en beter passende projecten, maar is de betrokkenheid bij de uitvoerders van het project ook hoger, wat de slaagkans aanzienlijk vergroot.

Uiteraard zorgen wij voor een goede controle op waar het geld aan uitgegeven wordt. Daarnaast voorzien wij CRO Uganda van advies wanneer dit passend is. Ook zijn we regelmatig aanwezig in Oeganda om onze handen uit de mouwen te steken en overzicht te houden over wat er precies gedaan wordt met het geld wat de CRO Foundation heeft ingezameld.

Klik hier om meer te leren over CRO Uganda.

worldwide

Duurzame investeringen

De meeste Nederlanders zullen bij het steunen van kinderen in Afrika denken aan het betalen van schoolgeld. Helaas zorgt dit voor een afhankelijke relatie die niet altijd stabiel is. Schoolgeld moet ieder jaar betaald worden en mensen kunnen niet altijd van te voren inschatten of de donatie langdurig kunnen voortzetten. Deze afhankelijkheid en onzekerheid willen wij doorbreken door het doen van duurzame investeringen in projecten die lokaal geld opbrengen en zelfvoorzienend zijn.

Een mooi voorbeeld daarvan is CRO Bakery. Door de investering in deze bakkerij kan nu niet alleen gezorgd worden voor jaarlijks schoolgeld, maar heeft CRO Uganda ook geld voor noodgevallen. Ook kan de bakkerij gebruikt worden voor het aanleren van specifieke vaardigheden, zoals samenwerken en verantwoordelijkheid. Omdat de taarten voor één bruiloft vaak al genoeg opleveren om twee kinderen een vol jaar naar school te laten gaan, heeft CRO Uganda veel meer controle over het schoolgeld en is het niet meer afhankelijk van grillige donaties uit het buitenland.

De CRO Foundation streeft ernaar om meer van deze duurzame investeringen te doen, specifiek gericht op projecten die lokaal geld opleveren voor onderwijs en projecten die zelfvoorzienend zijn, als het RESTORE Project.

Wie zijn wij?


Laura Beljaars
Voorzitter

Mijn naam is Laura Beljaars. Ik ben de voorzitter van de CRO Foundation. In de zomer van 2013 kwam ik voor het eerst bij CRO in Oeganda en ik was op slag verliefd. Na het afronden van mijn Pabo opleiding ben ik voor 8 maanden in Lira gaan wonen en heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij CRO. Al snel nam dit een meer permanente rol aan: we openden CRO Bakery en ik besloot bij thuiskomst de masteropleiding Development Education & Global Learning aan de University College London te volgen. Ik vind het belangrijk dat we als CRO Foundation vooral samenwerken met CRO Uganda. En dat we projecten opzetten die zowel de kinderen als CRO Uganda onafhankelijk kunnen maken. De bakkerij is daar een mooi voorbeeld van, maar hopelijk zullen er nog meer volgen.


Sabina Kloppers
Penningmeester

Mijn naam is Sabina Kloppers en ik woon in Utrecht. Sinds de oprichting van de CRO Foundation in januari 2020 ben ik betrokken als bestuurslid. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als advocaat gespecialiseerd in het IT-recht. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te sporten, af te spreken met vrienden en te reizen. Graag wil ik door mijn inzet voor de foundation een positieve maatschappelijke bijdrage leveren en hopelijk veel kinderen te helpen om een onafhankelijk, gelukkig leven op te bouwen.


Suzanne van Burik
Secretaris

Mijn naam is Suzanne van Burik. In het dagelijks leven ben ik directeur van een basisschool en al sinds de oprichting betrokken bij de CRO Foundation. Ik weet als geen ander hoe belangrijk een goede opleiding is maar ook dat niet alle kinderen op deze wereld dezelfde kansen krijgen. Terwijl dat wel zou moeten. Want kennis is de bron van ontwikkeling. Door samen te werken met de lokale bevolking in Oeganda worden er projecten opgezet die opbrengsten genereren, waardoor weer meer kinderen naar school kunnen. Tegelijkertijd zijn de projecten stageplekken, waardoor het mes aan twee kanten snijdt. Het voelt goed om hierbij betrokken te zijn en zo mijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen in Oeganda.


Hans van Mierlo
Bestuurslid

Ik ben Hans van Mierlo, medebestuurslid van de CRO Foundation. Na ruim veertig jaar onderwijservaring ben ik maar al te zeer doordrongen van het belang van een goede opleiding om daarmee van je leven een succes te maken. Voor ons, rijke westerlingen, is de aanwezigheid van goede scholing een uitgemaakte zaak, maar er zijn helaas nog altijd gebieden in deze wereld, waar dat niet zo vanzelfsprekend is. En dan is het goed om een helpende hand uit te steken; Niet om anderen te vertellen, hoe het moet, maar om ze te ondersteunen bij hun eigen pogingen om hun eigen maatschappij op de rails te zetten. En de Foundation heeft voor mij de juiste vorm: steun, waar het nodig is en via samenwerking met de mensen dáár, die het best kunnen inschatten, waar de behoeften liggen, en met het uiteindelijke doel om jezelf overbodig te maken. Daarom steun ik van harte projecten, die de jeugd een goede opleiding bieden en projecten, die dat blijvend onafhankelijk van ons maken. Het geeft aan, dat we hen op weg willen helpen en toont vertrouwen in hun kunnen. Sámen komen we er wel.


Koen van Holten
Bestuurslid

In het voorjaar van 2021 ben ik bestuurslid van de CRO Foundation geworden omdat ik aangestoken ben door het verhaal dat Laura en Sabina vertelden op een fondsenwervingsactiviteit in mijn omgeving. Daarin benadrukten zij het belang van een goede opleiding en een toekomst voor iedereen. Dat bracht me terug naar de start van mijn eigen opleiding op basisschool ’t Smelleken in Valkenswaard. Het motto van die school is: “de beste start voor een leven lang leren”. Gelukkig heb ik zo’n start kunnen hebben, omdat mijn wieg – toevallig – in Valkenswaard stond en niet in Lira, Oeganda – bijvoorbeeld. Van de tijd op mijn basisschool herinner ik me nog goed dat wij met onze klas een “penvriend” hadden in Suriname. Schrijvend met die vriend was duidelijk dat we allemaal kinderen waren, maar wat was er een verschil tussen die kinderen! Tot voor kort was ik niet meer dan belangstellende en donateur maar door de Covid-19 pandemie – die er voor gezorgd heeft dat de achterstand in onderwijs alleen maar groter geworden is – heb ik besloten de handen ook uit de mouwen te steken. Daarbij hoop ik dat ons verhaal niet alleen mij aansteekt, maar jou ook! Met jouw steun werken we aan de beste start die we kinderen op straat en op school kunnen geven.


Vacature
Bestuurslid

Wij zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid! Heb je interesse? Mail naar info@crofoundation.nl

Het bestuur wordt ondersteund door verschillende enthousiaste vrijwilligers, waaronder:

Jacques Beljaars
Wies Beljaars

Partners

Het werk van de CRO Foundation wordt mede mogelijk gemaakt door vele particulieren en onder meer de volgende organisaties.

Veelgestelde vragen

help

Waarom zijn er zoveel straatkinderen?

Door armoede kunnen veel ouders het schoolgeld van hun kinderen niet betalen. Daarom moeten kinderen op straat leven en werken. Ook is er soms sprake van huislijk geweld, misbruik van middelen en het overlijden van ouders. In de meeste gevallen ligt armoede ten grondslag hieraan.

help

Hoe zijn jullie bij CRO Uganda gekomen?

In 2013 is Laura met Edukans mee geweest op Onderwijs Expeditie. Onderdeel van deze reis was een spelletjesdag bij CRO Lira. Ze was diep onder de indruk van de organisatie en is er daarom daarna altijd naar teruggegaan.

help

Waarom hebben jullie geen eigen, Oegandees doel opgericht?

Wij geloven in de kracht van de mensen ‘on the ground’. CRO Uganda is in 1992 opgericht en er is dan ook een grote hoeveelheid kennis en ervaring. Wie zijn wij om dat beter te kunnen? Deze mensen weten wat er speelt, wat nodig is en hoe ze de doelen het beste kunnen bereiken. Wij willen hen daarin van harte ondersteunen.

help

Verkopen jullie ook dingen in Nederland?

Soms wel, maar niet altijd. Soms nemen we producten, zoals tassen, haarbanden, jurken en rokken, mee uit Oeganda. Deze verkopen we dan via Facebook. Wil je iets bestellen? Stuur ons een mailtje naar info@crofoundation.nl en we gaan proberen het voor je mee te nemen. We kunnen dit helaas niet garanderen.

help

Hoe kan ik fondsenwerven?

Fijn dat je voor ons wil fondsenwerven! Je kan dat op vele manieren doen. Denk daarbij aan statiegeld inzamelen, een etentje voor familie en vrienden organiseren of een inzamelingsactie via Facebook opzetten. Laat het ons altijd even weten wanneer je voor ons wilt fondsenwerven. Alleen dan mag je onze naam en flyers gebruiken. Via Facebook inzamelingsacties krijgen we dit automatisch te horen, dit is dan ook de beste en meest betrouwbare manier om bij te houden hoeveel je hebt opgehaald.

help

Wat is jullie rekeningnummer?

IBAN: NL67 ABNA 0876 9921 65 t.n.v. Stichting CRO Foundation
BIC: ABNANL2A

Contact

De CRO Foundation is een ANBI en is aangesloten bij de Dutch NGO Pledge Every Child a Family
Geef nu!

Bedankt dat u wilt doneren aan de CRO Foundation!

Klik hier:
https://tikkie.me/pay/CROFoundat/6yAqPNSZYiR17rca6jZU7c

Of scan deze QRcode:

Direct overmaken naar ons bankrekeningnummer kan natuurlijk ook.

Onze IBAN is NL67 ABNA 0876 9921 65 t.n.v. Stichting CRO Foundation.

Liever standaard het hele bedrag kunnen aftrekken van de belasting?

Word periodieke gever!

Dat kan door dit formulier in te vullen en te mailen naar info@crofoundation.nl

Bedankt voor uw donatie!

Geef nu!

Bedankt dat u wilt doneren aan CRO Bakery!

Klik hier:
https://tikkie.me/pay/CROFoundat/6yAqPNSZYiR17rca6jZU7c

Of scan deze QRcode:

Direct overmaken naar ons bankrekeningnummer kan natuurlijk ook.

Onze IBAN is NL67 ABNA 0876 9921 65 t.n.v. Stichting CRO Foundation
o.v.v. CRO Bakery.

Liever standaard het hele bedrag kunnen aftrekken van de belasting?

Word periodieke gever!

Dat kan door dit formulier in te vullen en te mailen naar info@crofoundation.nl

 

Bedankt voor uw donatie!

Geef nu!

Bedankt dat u wilt doneren aan het RESTORE Project!

Klik hier:
https://tikkie.me/pay/CROFoundat/6yAqPNSZYiR17rca6jZU7c

Of scan deze QRcode:

Direct overmaken naar ons bankrekeningnummer kan natuurlijk ook.

Onze IBAN is NL67 ABNA 0876 9921 65 t.n.v. Stichting CRO Foundation
o.v.v. RESTORE Project.

Liever standaard het hele bedrag kunnen aftrekken van de belasting?

Word periodieke gever!

Dat kan door dit formulier in te vullen en te mailen naar info@crofoundation.nl

 

Bedankt voor uw donatie!

Geef nu!

Bedankt dat u wilt doneren aan het schoolfonds!

Klik hier:
https://tikkie.me/pay/CROFoundat/6yAqPNSZYiR17rca6jZU7c

Of scan deze QRcode:

Direct overmaken naar ons bankrekeningnummer kan natuurlijk ook.

Onze IBAN is NL67 ABNA 0876 9921 65 t.n.v. Stichting CRO Foundation
o.v.v. schoolfonds.

Liever standaard het hele bedrag kunnen aftrekken van de belasting?

Word periodieke gever!

Dat kan door dit formulier in te vullen en te mailen naar info@crofoundation.nl

 

Bedankt voor uw donatie!

close
Facebook Icon
Scroll Up